Informacja dla przyszłych uczniów Gimnazjum nr 23 w Krakowie

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do Gimnazjum nr 23, proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania poprzez dostarczenie do sekretariatu:
*     oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
*     oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
*     karty zdrowia
*    1 szt. zdjęcia legitymacyjnego z czytelnym opisem (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania)

Uczniowie przyjęci do Gimnazjum nr 23 zainteresowani nauką języka angielskiego według programu autorskiego (informacje o programie) lub nauką języka niemieckiego w grupie DSD proszeni są o złożenie deklaracji (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły do dnia 20.07. 2015 r.

Uczniowie klas pierwszych, którzy chcą uczyć się języka niemieckiego w programie rozszerzonym - przygotowującym do egzaminu DSD I proszeni są o zgłoszenie się w dniu 1.09.2015 do sekretariatu i wpisanie się na listę do godz. 11.00!

Wymienione programy będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Terminy testów kwalifikacyjnych:

Język niemiecki - test predyspozycji językowych w języku polskim: 02.09.2015  godz. 9.30 (sala 5a)

Język angielski - test umiejętności językowych: 03.09. 2015 godz. 10.00

SOT baner

DSDI

Sponsor

BIP

6 latku witaj w szkole6 latek w szkole- woj. małopolskie