Informacja dla przyszłych uczniów Gimnazjum nr 23 w Krakowie

8 lipca o godz. 17.00  odbędzie się spotkanie dyrekcji, wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. Serdecznie zapraszamy!

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do Gimnazjum nr 23, proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania poprzez dostarczenie do sekretariatu:
*     oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
*     oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
*     karty zdrowia
*    1 szt. zdjęcia legitymacyjnego z czytelnym opisem (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania)

SOT baner

DSDI

Sponsor

BIP

6 latku witaj w szkole6 latek w szkole- woj. małopolskie