Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II cd

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
 
 Rozpoczęły się zajęcia klas III gimnazjum w ramach projektu z doradztwa edukacyjno – zawodowego „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Uczniowie biorą udział w:
- zajęciach warsztatowych,
- w późniejszym terminie w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.
 
Bardzo proszę o aktywny i systematyczny udział osób zakwalifikowanych do projektu  w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. 
Zajęcia odbywają się :
- we wtorki:  klasa 3d godz.14.35-15.20 (sala A-14)
                     klasa 3a godz.15.25-16.10 (sala A-14)
 
- w środy:     klasa 3f godz.15.25-16.10 (sala A-14)
 
- w piątki:     klasa 3b godz. 14.35-15.20 (sala A-14)
                     klasa 3c godz. 15.25-16.10 (sala A-14)
 
                                                                      
                                                                                             Doradca zawodowy 
 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II rok 2017/18

Rozpoczynamy rekrutację uczniów klas III gimnazjum do projektu z doradztwa edukacyjno- zawodowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".
 
Uczniowie wezmą udział w:
-zajęciach warsztatowych,
-konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, -Targach Edukacyjnych,
-innych atrakcyjnych formach działań zawodowych.
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".
Uczniowie otrzymają Formularze zgłoszeniowe do projektu od doradcy zawodowego i wraz z rodzicami podejmą decyzję o udziale w działaniach projektowych. Podpisane formularze proszę o oddanie wychowawcy do 19 września 2017 r (wtorek). 
 
Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o kolejnych etapach realizacji projektu. Zachęcamy do aktywnego udziału, który pozwoli na opracowanie indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej. 
 
ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZISIAJ! 
 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
 
Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.
Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.
 
Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.
 
 
Drodzy uczniowie i rodzice!
 
Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:
- zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)
- innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
 
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w sekretariacie szkoły…………
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 8 września 2017 r.
 

 

Dyrektor
 mgr Justyna Sikorska - Grzyb
 

Modernizacja kształcenia zawodowego

Szanowni Rodzice!
W związku z przystąpieniem naszego Gimnazjum do projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” uczniowie klas II i III od roku szkolnego 2017/2018 będą mogli uczestniczyć w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.
Bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego projektu na stronie internetowej Gimnazjum w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE 
Strona na bieżąco będzie aktualizowana.
 
                Aneta Włoch
pedagog szkolny, doradca zawodowy

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów