Grono Pedagogiczne

Dyrektor

mgr Justyna Sikorska-Grzyb

zastępcy dyrektora

mgr Ewa Myczkowska

mgr Joanna Kuc

Psycholog

Mgr Magdalena Dutkiewicz

Pedagog, doradca zawodowy

mgr Beata Mordyńska

Bibliotekarze

mgr Maria Głowacka

mgr Elżbieta Turek

nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Korpal

mgr Małgorzata Sosin

mgr Mariola Wiertek

mgr Anna Wojakowicz

nauczyciele historii i wos

mgr Ireneusz Komenda

mgr Monika Kołaczyńska

mgr Ewa Rewilak

nauczyciele plastyki i muzyki

mgr Agnieszka Jamioł

mgr Katarzyna Kaczor

nauczyciele języka angielskiego

mgr Bożena Gawarecka

mgr Maria Gawlik

mgr Katarzyna Rewilak

mgr Joanna Zaremba

nauczyciele języka niemieckiego

mgr Bogusława Bugaj

mgr Izabella Bukowczan

mgr Dorota Franczak

nauczyciele matematyki

mgr Katarzyna Folatko

mgr Joanna Ostatek

mgr Beata Widanka

mgr Jacek Wilk

mgr Małgorzata Żarecka

nauczyciele informatyki

mgr Beata Widanka

mgr Miłosz Gabriel

nauczyciele chemii

mgr Elżbieta Jarosławska

mgr Jolanta Olszewska

nauczyciele fizyki

mgr Renata Gramatyka

mgr Jadwiga Tusiewicz

nauczyciel biologii

mgr Grażyna Wielgus

nauczyciel geografii

mgr Barbara Stachak

nauczyciele techniki

mgr Jadwiga Tusiewicz

mgr Jacek Wilk

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Monika Biłka

mgr Zbigniew Biłka

mgr Dorota Franczak

mgr Natalia Gaweł

mgr Piotr Kos - Markiewski

mgr Barbara Żmudzka

Oligofrenopedagodzy

mgr Anna Czerwińska

mgr Joanna Kuc

mgr Katarzyna Migdał (urlop)

mgr Katarzyna Osuch

mgr Agnieszka Pracownik

mgr Beata Rokita - Szafran

mgr Joanna Sadowska

mgr Gabriela Tatarczyńska

mgr Marta Tylka

mgr Katarzyna Rzeszuto

mgr Bożena Wicher

 

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów