Integracja w naszej szkole

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

5.06.2018r. w Gimnazjum odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Nasi Goście przeprowadzili zajęcia
 z zakresu asekuracji i techniki przenoszenia osób niepełnosprawnych. Przybliżyli zasady savoir – vivre w kontaktach z osobą na wózku. 
Uczniowie mieli możliwość praktycznego zastosowania poznanej wiedzy np. w udzielaniu pomocy osobie, która przewróciła się na wózku. Nie było to łatwe, ale gimnazjaliści świetnie poradzili sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Wykazali się dużą  znajomością ograniczeń, jakie niesie za sobą  niepełnosprawność ruchowa.

Serdecznie dziękujemy  członkom Fundacji za  entuzjazm, z jakim pracowali z naszą młodzieżą.
Anna Bora, Agnieszka Pracownik

 
 

Integracja - historia i współczesność

  Od 15 nasza szkoła jest placówką integracyjną. Początkowo jako szkoła podstawowa, później jako ZSOI. Powstała z potrzeby środowiska. Wśród naszych uczniów pojawiało się coraz więcej dzieci niepełnosprawnych, chcących uczyć się blisko miejsca zamieszkania. Zostaliśmy drugą placówką w Krakowie, która podjęła się tego wyzwania. Mieliśmy już pewne doświadczenia w nietypowym wówczas nauczaniu. Byliśmy bowiem prekursorami nauczania zintegrowanego i oceny opisowej w klasach I-III, zanim wprowadziła to reforma. Mieliśmy też wiele niespokojnych „dusz”, otwartych serc i myślących głów. Wielu z nas - nauczycieli zaczęło się dokształcać zgodnie z potrzebami naszych uczniów. Równocześnie braliśmy aktywny udział w kolejnych Forach Inicjatyw Oświatowych przygotowujących akty prawne dotyczące dzieci niepełnosprawnych w reformowanym systemie edukacji.

Czytaj więcej...

Naszą ideą - Integracja

Jesteśmy Zespołem Szkół – powszechną placówką oświatową, w której edukacja polega na kształceniu i wychowywaniu dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Wielokierunkowa działalność naszej szkoły opiera się na zasadach integracyjnego systemu edukacji, w którym uczniowie z różnymi dysfunkcjami wraz z dziećmi pełnosprawnymi mogą rozwijać swoje potrzeby poznawcze.
Naszym zadaniem jest stworzenie warunków gwarantujących zdobycie wiedzy i zapewniających adaptację do środowiska społecznego. Za priorytet uznajemy prawo każdego dziecka do bycia równoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej.
Chcemy być szkołą dla każdego dziecka, dlatego wdrażamy programy oraz metody nauczania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości.

Czytaj więcej...

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów