Wszystko o egzaminie DSD I

Wyniki egzaminów DSD w latach 2010-15

Informacje o wynikach egzaminu DSD 1 w Gimnazjum nr 23 w Krakowie.

 

W marcu 2010 odbył się w naszym Gimnazjum państwowy egzamin z języka niemieckiego DSD1 (Deutsches Sprach-diplom),

który obejmował  zarówno część pisemną, jak i ustną. Egzamin sprawdzał wiedzę uczniów w następujących sprawnościach językowych:

- rozumienie tekstu słuchanego

- rozumienie tekstu czytanego

- poziom sprawności pisania

- poziom sprawności mówienia

Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów z klasy III g i wszyscy zdali go pozytywnie.

Dyplom DSD na poziomie B1 uzyskało 12 uczniów, a na nieco niższym poziomie A2 - 8 uczniów.

Czytaj więcej...

Klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego.

 W naszym gimnazjum realizowany jest program poszerzonej nauki języka niemieckiego DSD C1 (Deutsches Sprachdiplom ).
Corocznie uczniowie jednej z klas pierwszych rozpoczynają naukę języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, z podziałem na grupy.
Są to:
- grupa początkująca (dla uczniów, którzy nie uczyli się języka niemieckiego; w czerwcu piszą oni w ramach rekrutacji test z predyspozycji językowych)
- grupa zaawansowana (dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej).

 Uczniowie tych klas biorą udział w licznych projektach międzynarodowych oraz w wymianie młodzieży ze szkołami partnerskimi: Gimnazjum im Anny Frank w Erding koło Monachium i szkołą sportową w Lipsku.
Dzięki współpracy z Niemcami szkoła nasza uzyskała tytuł „Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec”.

 Wśród uczniów klas DSD mamy corocznie kilku finalistów, a nawet laureatów Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego.
W ciągu ostatnich 3 lat było ich aż 17.

Co to jest DSD C1?

Jest to Dyplom z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec przeznaczony dla uczniów szkół zagranicznych na całym świecie. Dyplom ten jest świadectwem takiej znajomości języka niemieckiego, jak znajomość pierwszego języka obcego na szczeblu maturalnym w Niemczech.
Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w jednym z pięciu krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1.
Certyfikat ten uprawnia do podjęcia studiów na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.
Model krakowski DSD

 

Harmonogram egzaminów DSD I

Terminy związane z egzaminami  - DSD I 2009/10              DSD I

  • egzamin pisemny: 16.03.2010                                    
  • egzamin ustny: 17.03. – 26.03.201

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów