EGZAMIN GIMNAZJALNY

Szanowni Państwo,
w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się w zaplanowany egzamin gimnazjalny.
Zapraszamy wszystkich uczniów oddziałów gimnazjalnych w środę 10 kwietnia oraz w kolejne dni o godz. 8.30, obowiązują wcześniejsze ustalenia  za wyjątkiem sal, w których będzie odbywał się egzamin.
Bardzo proszę uczniów o uważne czytanie list uczestników egzaminu, które zostaną umieszczone  na drzwiach do sal.
Ze względu na trwającą akcję strajkową, za zgodą organu prowadzącego nie będą prowadzone w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Na egzamin ósmoklasisty, który został zaplanowany w dniach 15-17.04.2019 kompletowane są listy członków komisji.             
Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformuję Państwa w trybie natychmiastowym.
Z wyrazami szacunku
Justyna Sikorska-Grzyb

AKCJA STRAJKOWA 09.04.2019

W dniu 9.04.2019

wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze

zostają zawieszone.

 

AKCJA STRAJKOWA

W dniu 8.04.2019

wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze

zostają zawieszone.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Czytaj więcej...

Uniwersytet na Ruczaju zaprasza!

Serdecznie zapraszamy Rodziców 
22 listopada 2016 roku o godz. 17.00
na spotkanie 
 ze specjalistami z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Potrzeby rozwojowe młodzieży we wczesnej fazie dorastania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, otwarte wyrażanie emocji.
 
 
Spotkanie odbędzie się w sali  A4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2
przy ul. Lipińskiego 2
                                                               Zapraszamy
 

 

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów