Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
 
Projekt  „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących 
kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”  kierowany jest do  uczniów szkół 
podstawowych  w tym klas gimnazjalnych  i  szkół  ponadpodstawowych  biorących udział w 
projekcie tj.: 
1.  Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. 
Stalowe 18; 
2.  Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31-985 Kraków, ul. 
Branicka 26;  
3.  Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, 31-909 
Kraków, os. Na Skarpie 8; 
4.  Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 31-972 Kraków, os. 
Szklane Domy 2; 
5.  Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie, 31-832 
Kraków, os. Jagiellońskie 9; 
6.  Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, 31-328 
Kraków, ul. Stachiewicza 33; 
7.  Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. 
Wrobela 79; 
8.  Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 31-998 Kraków, ul. 
Drożyska 13; 
9.  XLI Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-150 
Kraków, Rynek Kleparski 18; 
10. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie, 30-540 Kraków, al. 
Dembowskiego 12; 
11. Szkoła Podstawowa nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Krakowie, 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36; 
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, 31-322 Kraków, ul. Józefa 
Chełmońskiego 24; 
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie, 31-455 Kraków, ul. Seniorów 
Lotnictwa 5; 
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, 30-838 Kraków, ul. Telimeny 9; 
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza 
Odnowiciela 2; 
16. Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, 30-695 
Kraków, ul. Rydygiera 20; 
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 
35; 
18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, 31-901 Kraków, os. Willowe 1; 
19. Szkoła Podstawowa nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-988 
Kraków, ul. Sawy-Calińskiego 12;  
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
20. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 30-349 Kraków, ul. Wacława Lipińskiego 2; 
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 30-638 Kraków, ul. 
Czarnogórska 14; 
22. XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 31-542 
Kraków, ul. Sądowa 4; 
23. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, 31-509 Kraków, ul. Aleksandra Lubomirskiego 
21;  
24. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w  Krakowie, 31-234 
Kraków, Górka Narodowa 116; 
 
Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.  
Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 
oraz  szkół  ponadgimnazjalnych  Gminy  Miejskiej Kraków  kompetencji  kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w  zakresie  przedmiotów przyrodniczych  i  matematyki  oraz 
kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, 
warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych  oraz  zajęć  dydaktyczno-  wyrównawczych z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  i informatyki  z wykorzystaniem, narzędzi TIK 
oraz e-learningu. 
 
Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie. 
Termin rekrutacji: wrzesień 2018r. 
Niezbędne dokumenty  rekrutacyjne  –  Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla 
 
Dokumenty należy  składać zgodnie z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie  
w sekretariacie szkoły do 30 września 2018 r. 
 
Niezbędne informacje można uzyskać w  Biurze  Realizatora  Projektu  w Miejskim Centrum 
Obsługi Oświaty  Krakowie, ul.  Ułanów 9 lub pod  numerem telefonu:  12 617  88  25  oraz  
u  Koordynatora szkolnego  Pani Mariki Cielas pod nr tel.:  791 342 140 email:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów