Samouczek gimnazjalisty

Zestaw ćwiczeń dla dyslektyków

ZESTAW ĆWICZEŃ
DLA
GIMNAZJALISTÓW Z DYSLEKSJĄ

 

Witajcie! Oddajemy Wam do rąk zestaw ćwiczeń, dzięki którym, mamy nadzieję, Wasza nauka stanie się przyjemnym działaniem.Zbiór ten może służyć jako samouczek. Staramy się przekazać potrzebną wiedzę w sposób prosty, jasny i zrozumiały, bez trudnych definicji i skomplikowanych zwrotów.
Znajdzie tutaj najpierw ściągę, gdzie można szukać fachowej literatury oraz ćwiczenia ściśle odnoszące się do omawianego tematu.
Życzymy miłej i efektownej pracy!


Marta Kubica, Katarzyna Migdał

Książki, do których warto zaglądać:
 
  1. Marta Bogdanowicz „ Ćwiczenia grafomotoryczne” Gdańsk 1992
  2. Anna Kaszuba – Lizurej „W krainie ortografii” Wyd. Innowacje
  3. Wybrane elementy z zeszytu 1 dla klas IV - VI i gimnazjum.
  4. Irena Landau „Szósta Pomorska ortografii” Wyd. Jaworski
  5. Zofia Pomirska „Wygraj z dysleksją. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania”Wyd. Pedagogiczne ZNP
  6. Zofia Pomirska „Wygraj z dysortografią. Zbiór ćwiczeń” Wyd. Pedagogiczne ZNP
  7. Zofia Pomirska „Wygraj z dysgrafią. Zbiór ćwiczeń dla uczniów” Wyd. Pedagogiczne ZNP
  8. Zdzisława Saduś „Zeszyty ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych” Wyd. Oświatowe Promyk
  9. Krystyna Błaszczyk „Sposób na ortografię zeszyt ćwiczeń dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej”.
  10. Maria Grygier – Frąckiewicz, Małgorzata Kurtok, Alicja Marszałek „ Czy dżdżownica w dżinsach może utrudnić maturę”. Zasady i ćwiczenia ortograficzne. Wrocław 1998


Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne u uczniów dyslektycznych

  I. PISOWNIA  RZ, Ż


1. Dopisz do podanych wyrazów, takie ich formy, by zachodziła wymiana
"rz" na "r".
tworzyć - .............................
lekarz - ................................
morze - ...............................
marzec - ..............................
powtórzyć - .........................

2. Uzupełnij wyrazy cząstką arz lub erz
mur..............                             koryt..........

maryn..........                              żołni...........

kołni............                              zmi............ch

tal................                             licht...........

tw................                            nietop........

3. Z podanych sylab utwórz wyrazy z "rz"
                                                                    -rzba                      -rzą-
        rza-                                                      
                                  -rząd                                                             -rzy
        u-          -rzy            -dko
                                                                    to-
        -wa-               -ka                                          -ski
                   wa-                                           wie-                       -wa
                                         o-  rze-               -rzech
        ja-                                                        
                                      -na                                                       -bi-

4. Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej i podkreśl "rz"

zarzut, rześki, Murzyn, narzeczona, zwierzę, spojrzenie, burza,
jarzyna, kurz, Rzym, egzemplarz, tchórz, orzeczenie, chrzan, porządek,
urząd, wierzba.

5. Utwórz wyrazy pokrewne od podanych tak, aby zachodziła wymiana "ż" na: "g, dz, h, z, ź, s"

drużyna - ..........................
książka - ..........................
potężny - ..........................
mrożenie - .......................
można - ...........................

6. Połącz w pary wyrazy tak, aby zachodziła wymiana "ż" na "g, h, dz, z, s".
 
                                     odważny
mrożonka                                              uważać
                   gwiżdże                                                        droga
                                         kazać
        mrozić                                                 każę
                     dróżka                                                 gwizd
                                          uwaga
             odwaga

7. Znajdź w ciągu wyrazowym słowa z "ż"

żółwróżkabażuróż                                         abażuróża

II PISOWNIA Ó, U

1. Dopisz takie wyrazy do podanych poniżej, aby zaszła wymiana "ó" na "o, a, e"
brzózka - ................................
twój - ..................................
wieczór - ...............................
mróz - ..................................
szóstka - ...............................
skrócić - ...............................
pszczółka - .............................

2. Z wyrazu "różnokolorowy" utwórz jak najwięcej nowych wyrazów, lecz takich, które istnieją w języku polskim. Możesz przestawiać kolejność liter.
 
np. róż, ..............................................................................................

3. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów. Pamiętaj o poprawnej formie i pisowni zakończeń -ów, -ówna, -ówka. Podkreśl je.
 
Nie mam (ołówek) ....................
Moja babcia hoduje dużo (królik) ....................
Paluszek i (głowa) .................... to szkolna (wymowa) ....................
W tej okolicy jest dużo (park) .................... i (ogród) .....................
Córka pana .................... to ....................ówna.

4. Pogrupuj podane wyrazy w/g części mowy

przymiotnik -................................................. 

rzeczownik -..................................................  

czasownik -...................................................

maluje, hamulec, wujek, ulga, paluszek, budujesz, ulica, wizerunek, but, paluch, smaruje
 

5. Utwórz wyrazy
 

                                                ham-
                   bud-                                                       rys-
                                                                                               podar-
                                   -uje
          ład-                                                opiek-
                                                                                    -ulec
                  -unek
                                             hod-                      kas-

6. Dopisz właściwą literę


        .....rząd                                                mal.....sieńki
        pak.....nek                                            brz.....szek
        pal.....szek                                           .....lica
        prac.....je                                             .....lubiona
        szar.....ga                                             wilcz.....r
        leni.....ch

7. Uzasadnij, że „ó” wymienia się na „o”, „a” lub „e”. Uzupełnij.


mój - …………………………………      ………………………………. – chłodno

……………………….- twoje            wódz - …………………………………..

………………………- swoje              zespół - …………………………………

trójka - ………………………………    ……………………………….- gniecie

rój - …………………………………      ……………………………….- plecie

łóżko - ………………………………      róg - ………………………………….

……………………..- brzoza            wzór- …………………………………

……………………- samochody         ………………………………- obozy

ogród - …………………………...       spokój - ………………………………

skrócić - …………………………….      ………………………………- dzioby

……………………- czworo             obwód - ………………………………

……………………- łodzie               twórca - ………………………………

……………………- mrozy

 
8. Dopisz takie wyrazy pokrewne, by zachodziła wymiana „ó” na „o”, „a”, „e”.

koza - ……………………………                 …………………………. – pokoje

…………………..- główka                      wieczór - …………………………

koło - ……………………………..               zbiór - ……………………………

…………………..- dróżka                      …………………………- miody

dołek - ………………………………             wiózł - ………………………….

………………….- wóz                            ……………………….- mowa

lody - …………………………….                podróż - ………………………..

wraca - …………………………..               gwóźdź - ……………………….

…………………..- szóstka                      worek - ………………………..

………………….- ósmy                         podnóżek - …………………….

stoły - ………………………………              nosi - …………………………..

………………….- sokoły                        ………………………..- wlókł

dwójka - …………………………….            siódemka - ………………………

…………………… - opory


9.Uzupełnij zdania podkreślonymi wyrazami.

plótł, odniósł, szóstkę, obóz, mróz, podnóża, podróż, krótki, zespół, łóżko, rój, mógł, gwóźdź, mój

Zimą dzień jest bardzo …………………………… .

Tęgi ………………………. szczypał w nos i uszy.

Pszczelarza zaatakował ………………….. pszczół.

Józef planował długą …………………………….. .

…………………………. uczniów przygotował gazetkę.

Żołnierz …………………… w walce zwycięstwo.

Janek ………………….. wianek dla swojej siostry.

Nasz ……………………. Rozbiliśmy u ……………………… gór.

…………………………… dzikich zwierząt, to legowisko.

…………………………… nie ……………………………..wejść do ściany.

………………………….. kolega napisał klasówkę na …………………….. .

10.Utwórz formy zdrobniałe od podanych wyrazów.


koza - ……………………………              droga - ……………………………………..

łoże - ……………………………              szkoła - ……………………………………

noga - ……………………………             brzoza - …………………………………..

wozy - ……………………………             dzioby - …………………………………

osiem - ………………………….             ogrody - ………………………………….

głowa - …………………………..            pszczoła - ………………………………….


11. Z podanych sylab utwórz wyrazy z „ó” i uzasadnij ich pisownię.

sa-, -ka, o-, -dem-, -ka ,  ja-, -mo-, -nó-, -dek, -że,  pod-, sió-, -gód-, -ka, -chód, -gró-, wie-, pszczół-, łód-, -czór, -ka


12. Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach, odpowiednio zmieniając ich formę. Podkreśl zakończenia : -ów, -ówka, ówna.

Mała (krowa) to………………………………

Asia nie lubi (lody)…………………………..

Mama ma dużo różnych (kłopoty)……………………………………………..

(Samochód bagażowy) to………………………………………..

W mojej okolicy jest dużo pięknych (ogrody)………………………………………..

Córka pani Maliszowej to (Malisz)…………………………………………………

Wysokich (płoty) ……………………………… nikt nie przeskoczy.

Hodowla (króliki)……………………… stała się bardzo opłacalna.

Nie lubię czyścić (buty)………………………………..


13.Dopisz brakujące zakończenia –ów, -ówka, -ówna do podanych wyrazów odpowiednio zmieniając ich formę.


lód  ……………………………………         pot - …………………………………..

stal - …………………………………...       mak - …………………………………

dach - ………………………………….       klasa - ……………………………….

krowa - ………………………………..       deszcz - ………………………………

kreska - ………………………………..       kartka - ………………………………

karczek - ……………………………….       Kowalik - …………………………….

mrowisko – ……………………………..     Mickiewicz - …………………………

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów