Dyrekcja

Dyrekcja ZSOI nr 2 w Krakowie
Dyrektorem ZSOI nr 2 w Krakowie jest Pani mgr Justyna Sikorska-Grzyb.
Zastępcami są Pani mgr Ewa Myczkowska-Nowak oraz Pan mgr Marek Kuś.
 

Pani mgr Justyna Sikorska - Grzyb

 Od 2001 roku jest nauczycielem dyplomowanym. W ZSOI nr 2 pracuje od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. Pełniła funkcje wicedyrektora oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 151. Pani mgr Justyna Sikorska-Grzyb po wygraniu w 2001 roku konkursu na dyrektora placówki, ponownie objęła to stanowisko. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - kierunek nauczanie początkowe. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika specjalna oraz zarządzanie kadrą oświatową. Pracowała także jako doradca metodyczny w MCDN w Krakowie. Jako pedagog uważa, że warto jest kształcić i wychowywać młodzież poprzez sztukę. Sama jest miłośniczką teatru i muzyki.

Pani mgr Joanna Kuc

 Jest nauczycielem dyplomowanym. 

Pan mgr Marek Kuś

 Jest nauczycielem dyplomowanym. W naszej szkole pracuje od 1991 roku. Ukończył studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku - pedagogika z wychowaniem obronnym. Jest nauczycielem i wychowawcą, dba również o wystrój szkoły. Interesuję się malarstwem impresjonistycznym, lubi dobrą rockową muzykę.

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP