Wynajmy 2018

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń w ZSOI nr 2 w Krakowie - zobacz tutaj (plik PDF)

Rodzina 500+

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ będą przyjmowane od 1 do 30 kwietnia 2016 roku w każdą środę i czwartek w godzinach 15.00 do 17.00 w pokoju nr 106 (piętro, obok sekretariatu)

Lokalny program osłonowy „Pierwszy Dzwonek"!

W ramach programu przeznaczona jest pomoc dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) – tj. 684 zł na osobę w rodzinie.

Przeczyta więcej informacji

Informacje o stypendiach z MOPS oraz o wnioskach dotyczących dofinansowania zakupu podręczników

Informacje o stypendiach szkolnych z MOPS - przeczytaj tutaj (plik PDF)

Informacje o wnioskach dotyczących dofinansowania zakupu podręczników - przeczytaj tutaj (plik PDF)

Zasady udzielania pomocy w postaci sfinansowania lub dofinansowania posiłków w szkole przez MOPS!

Zasady udzielania pomocy w postaci sfinansowania lub dofinansowania posiłków w szkole przez MOPS! - czytaj więcej

 

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP