EGZAMIN SZKOŁA PODSTAWOWA

Szanowni Państwo,
w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się w zaplanowany egzamin ósmych klas.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej w poniedziałek 15 kwietnia oraz w kolejne dni o godz. 8.30, obowiązują wcześniejsze ustalenia  za wyjątkiem sal, w których będzie odbywał się egzamin.
Bardzo proszę uczniów o uważne czytanie list uczestników egzaminu, które zostaną umieszczone  na drzwiach do sal.
Ze względu na trwającą akcję strajkową, za zgodą organu prowadzącego nie będą prowadzone w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Możemy zorganizować opiekę tylko dla 25 dzieci dla których rodzice nie są w stanie jej zapewnići. Obecność dziecka potwierdzona do 12.04.2019 do godziny 15.30. Na kolejne dni informacja będzie przekazywana za pośrednictwem librusa.           
Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformuję Państwa w trybie natychmiastowym.
Z wyrazami szacunku
Justyna Sikorska-Grzyb

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP