Search

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 - Pasja, profesja, powołanie...

Pasja, profesja, powołanie...- to hasło XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbędzie się w dniach 21- 27 października 2019r.
OTK to wydarzenie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Z tej okazji, w dniach 24 i 25 października 2019 r., uczniowie z klas VII wezmą udział warsztatach pod hasłem: Moje pasje i przyszłość. Warsztaty zorganizowane będą we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie, wg harmonogramu:
Klasa 7 a - 24 X 19r.(piątek ) - 8.00-9.40 - (1 i 2 lekcja)
Klasa 7 b - 25 X 19r.(czwartek)- 13.40-15.20 - (7 i 8 lekcja)
Klasa 7 c - 24 X 19r.(piątek )- 9.50 -11.30 - (3 i 4 lekcja)

                                     Zapraszam
                          pani mgr Beata Mordyńska

Koła Matematyczne UJ - informacja.

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zaprasza uczniów krakowskich szkół na kółka matematyczne.

Zajęcia prowadzić będą młodzi matematycy z Instytutu Matematyki UJ

 

W roku akademickim 2019/20 zajęcia dla poziomów A oraz C zaczynają się w czwartek 3 października. Zajęcia dla poziomu B zaczynają we wtorek 8 października.

 

Harmonogram kółek matematycznych w roku 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia kółek matematycznych będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:


- poziom A: skierowany do najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas IV i V szkół podstawowych,
- poziom B: utworzony głównie z myślą o uczniach klas VI i VII szkół podstawowych,
- poziom C: uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych.

 

Powyższe zakresy wiekowe zostały podane tylko orientacyjnie i zachęcamy wszystkich uczniów, aby sami wybrali poziom, który umożliwi im efektywny rozwój.

 

W roku akademickim 2019/20 spotkania kółek matematycznych odbywają się (za wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) w następujących terminach:

- poziom A: w czwartki o godz. 18:00 w sali 0009;
- poziom B: we wtorki o godz. 16:30 w sali 0009;
- poziom C: w czwartki o godz. 16:00 w sali 0009.


Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności uczestnictwa: nie ma zapisów, rejestracji, kontroli obecności etc. Wystarczy przyjść na zajęcia.


Więcej informacji na stronie: www.im.uj.edu.pl/du/kolka-matematyczne

 

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

Uprzejmie informujemy, że szkolny etap Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się w naszej szkole dn. 18.10.2019 o godz.13. i potrwa 120 minut.
Prosimy zainteresowanych uczniów o ostateczne potwierdzenie chęci wzięcia udziału w tym konkursie 15.10.2019 u nauczycieli polonistów.

                                Zapraszamy!
                          Nauczyciele poloniści SP151

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego informacja

Informujemy, że Małopolski Konkurs Języka Angielskiego-Etap Szkolny, odbędzie się we wtorek 15.10.2019r. w sali A1 oraz A7 w segmencie A.
Wszystkich uczestników prosimy o zgromadzenie się o w pobliżu podanych sal o godzinie 12.45.
Nauczycieli uczących prosimy o zwolnienie uczniów na konkurs w godzinach 12.45-14.15.
                            Z poważaniem,
                 Nauczyciele Języka Angielskiego
                     Organizatorzy Konkursu

Podsumowanie kwesty na Pikniku Franciszkańskim

Szanowni Państwo,
z radością i dumą informuję, że podczas prowadzonej w niedzielę kwesty zorganizowanej przez Fundację " Brat Słońce" podczas Pikniku Franciszkańskiego nasza grupa zebrała 3800 zł.
Sedecznie gratuluję wszystkim kwestującym! Przekazuję wyrazy podziękowania od Zarządu Fndacji " Brat Słońce" dla p. Katarzyny Kowalskiej, p.Izabeli Pontus i p. Marcina Piszczka oraz uczenniy klasy 5b : Blanki Górszczak, Bianki Olszyńskiej, Emilii Piszczek i Krystyny Tataruch.

                   pani mgr Mariola Wiertek

29.10_Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Uprzejmie informujemy, iż etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 29 października o godz. 13.00.

Etap szkolny
Obowiązuje następujący zakres tematyczny:

1. człowiek,
2. miejsce zamieszkania,
3. edukacja,
4. praca,
5. życie prywatne,
6. żywienie,
7. zakupy i usługi,
8. podróżowanie i turystyka,
9. kultura,
10. sport,
11. zdrowie,
12. świat przyrody.

Uczniowie przystępujący do etapu szkolnego konkursu powinni wykazać się znajomością
języka na poziomie A1 według sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie
poszczególnych umiejętności językowych, zdefiniowanej przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ). Podstawa programowa II.2

Zapraszamy wszystkich uczniów do zgłaszania chęci udziału w Konkursie nauczycielom języka niemieckiego.

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele języka niemieckiego

Wyniki konkursu z j.angielskiego "My holiday"

I miejsce
Adam Czajka kl. 6c
Julia Czerniy kl. 6c

II miejsce
Alicja Gawlik kl. 6b
Anna Kos-Markiewska kl. 6b

III miejsce
Amelia Bańdo kl. 6b
Aleksandra Niewitała kl. 6c

Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs językowo - plastycznym pt" My Family Tree"

Zapraszamy do udziału w konkursie językowo - plastycznym pt" My Family Tree". Konkurs adresowany jest do uczniów klas czwartych.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom tematyki rodziny oraz słownictwa angielskiego z tego zakresu. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką plakatu- słowniczka obrazkowego formatu A3.
Podpisane prace należy przynosić swoim nauczycielom uczącym przedmiotu do dnia 11 października 2019r.

                 Organizatorki konkursu:
                mgr Agnieszka Szczepaniak
               mgr Weronika Machinko

Komunikat 18.09

W tym roku szkolnym Ślubowanie klas pierwszych odbędzie się 15 października we wtorek o godz 17.00.

                                         Serdecznie zapraszamy

Komunikat 17.09.2019r.

Pierwsze zebranie z rodzicami  w nowym roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się

we wtorek   17 września 2019r.  

klasy 4 - 8 zapraszamy rodziców  o godz. 18.00

Pierwsze zebranie z rodzicami  w nowym roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się

w czwartek  19 września 2019r.

klasy "0" zapraszamy rodziców  o godz. 17.00

klasy 1 - 3 zapraszamy rodziców  o godz. 18.00

  

Ale UWAGA rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy zapraszamy na 17.30 - właśnie do świetlicy

 

Dnia 17.09 w godz. 7.30 - 8.30 oraz 16.00-18.00 odbędzie się jedyna w tym roku szkolnym zbiórka makulatury i elektrośmieci.

Jak poinformował nas odbiorca, zbiórka makulatury przestała być opłacalna i koszty jej transportu przewyższają cenę skupu.

Aby umożliwić Państwu zagospodarowanie już nagromadzonej makulatury zapraszam do jej oddania w najbliższy wtorek dziękując za dotychczasową współpracę.

                 W imieniu organizatorów

 

ZARZĄDZENIE NR 6 /2019

ZARZĄDZENIE NR 6 /2019

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151

z dnia 27 czerwca 2019r.

W sprawie komisji i terminu egzaminu poprawkowego.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Men z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U.2017, poz. 1943)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowi powołuje komisje i wyznacza termin egzaminu poprawkowego ucznia:

28   sierpnia 2019r. godz. 11.30 - j. polski

1. Przewodniczący: dyrektor lub zastępca dyrektora

2. Nauczyciel j. polskiego: mgr Anna Wojakowicz

3. Nauczyciel j. polskiego: mgr Anita Oczko - Cieśla

 

27.06.2019r.

Sekretariat szkoły w okresie wakacji
czynny jest dla stron
 wtorek i czwartek
  w godzinach
od 9:00 do 12:00

 

Wakacje 2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 151 z Oddziałami Integracyjnymi

                          wak9Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy ich autorom: Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom.

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień. Podejmujcie odważne i odpowiedzialne decyzje, bo od nich może zależeć czyjeś zdrowie lub życie

Do zobaczenia po wakacjach!

Akcja Lato 2019

                            Akcja Lato 2019

                         Planowane wyjścia 

turnus 1            turnus 2           turnus 3

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 Dnia 19. 06. 2018r. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 Godz. 9.00 - klasy 8SP151 i  3 Gim23 -  rozdanie świadectw

 Godz. 10.00 - klasy 4 – 7 SP151  – apel i rozdanie świadectw

 Godz. 11.00 - klasy 0 - 3 SP151 – apel i rozdanie świadectw

Koniec roku szkolnego tuż, tuż - rozdanie nagród - podsumowanie działalności i osiągnięć.

Tuż przed rozdaniem świadectw 17 czerwca, podczas apelu, nastąpiło podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 - działalności szkolnych organizacji, konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych w szkole.

Następnie uczniowie odebrali nagrody i podziękowania za:

- pracę w sekcjach Samorządu Szkolnego,

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,

Potem uczestnicy konkursów otrzymali zasłużone dyplomy, podziękowania i upominki za udział w

- Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur",

- Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym,

- Małopolskim Konkursie Humanistyczny,

- Małopolskim Konkursie Matematyczny,

- Krakowska Matematyka,

- Alfik Matematyczny, 
- Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego

               Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kolejnych konkursach!

 

17 - 18. 06.2019r.

Dnia 17 czerwca lekcje odbywają się zgodnie z planem. O godz. 9.40 w auli odbędzie się apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019 klas VIII i 3 Gim.

 

Dnia 18 czerwca klasy VIII i III gimnazjum wychodzą na UJ.

Natomiast klasy 4-7 mają dzień z wychowawcą.

Dzień z wychowawcą dla klas 4-7

18 czerwca 2019 roku

8.00-10.30 10.30-13.00
Klasa/wychowawca/opiekun sala Klasa/wychowawca/opiekun sala
4a   - K. Migdał A5b 4d – K. Kaczor H
4b – M. Wiertek A11 5a – J. Sadowska B10
4c – A. Bora A9 5b – (zast.) B. Bargieł A14
4e – (zast.) K. Folatko B6 5c (zast.) – M. Wawrzyńska A2
5d – A. Andzlik A7    
6a – M.Biesiadecka A8    
6b – W. Wilk A1    
6c – J. Czarska A3    
7b – (zast.) B. Stachak A6    

Klasa 7a jest nieobecna - wyjście

 

Drodzy Rodzice przyszłorocznych dzieci oddziału przedszkolnego!

Informuję, iż pierwsze spotkanie z rodzicami oraz dziećmi oddziału 0, odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego SP z OI nr 151.

Po przywitaniu na auli szkolnej dzieci wraz z rodzicami przejdą do klasy 0. W tym dniu otrzymają Państwo informacje oraz wszelkie potrzebne dokumenty do uzupełnienia. Od 03.09 (wtorek) dzieci przychodzą do oddziału na godzinę 8.00 . Oddział będzie wówczas pracował od godziny 8.00 do godziny 17.00. Informację dotyczącą potrzebnych przyborów, stroju gimnastycznego otrzymają Państwo w dniu 02.09. 2019 r.

                          Z wyrazami szacunku

                                  Wychowawczyni

                                       mgr   Anna Klimczyk

 

Plebiscyt „Uczniowskie bestsellery”

Przedstawiamy wyniki głosowania uczniów naszej szkoły na najciekawsze wg nich tytuły literatury dziecięcej i młodzieżowej

Klasy 1-3

1. M. Widmark – seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
2. H. Webb – seria Zaopiekuj się mną
3. A. Lingren – Dzieci z Bullerbyn
4. H. J. Chmielewski – seria Tytus, Romek i Atomek
5. J. Tuwim – Słoń Trąbalski
6. G. Kasdepke – Detektyw Pozytywka
7. A. A. Milne – Kubuś Puchatek
8. R. Pisarski – O psie, który jeździł koleją
9. H. Webb – seria Animal Magic
10. Seria: Nela Mała Reporterka

Klasy 4-6

1. C. S. Lewis – seria Opowieści z Narnii
2. J. K. Rowling – seria Harry Potter
3. A. Maleszka – seria Magiczne drzewo
4. F. Molnar – Chłopcy z Palcu Broni
5. E. Hunter – seria Wojownicy
6. R. Riordan – Percy Jackson i bogowie olimpijscy
7. S. Pennypacker – Pax
8. J. Christa – seria Kajko i Kokosz
9. H. J. Chmielewski – seria Tytus, Romek i Atomek
10. M. P. Osborne – seria Magiczny domek na drzewie

 

Klasy 7, 8 i III gimnazjum

1. J. K. Rowling – seria Harry Potter
2. J. Flanagan – seria Zwiadowcy
3. A. de Saint-Exupéry – Mały Książę
4. A. SApkowski – Wiedźmin
5. J. Kinney – Dziennik cwaniaczka
6. J. R. R. Tolkien – Władca pierścieni
7. R. Yancey – Piąta fala
8. A. Fiedler – Dywizjon 303
9. K. Gier – Trylogia czasu
10. N. Yoon – Ponad wszystko

 

Spotkanie autorskie z panią Barbarą Gawryluk

Promujemy literaturę dziecięcą i młodzieżową na wiele różnych sposobów, ale nic nie przebije spotkania z autorem , który opowiada o swoich książkach.
Uczniowie klasy „0” i pierwszych szkoły podstawowej mieli okazję wziąć udział w takim właśnie wyjątkowym spotkaniu z Barbarą Gawryluk - pisarką, tłumaczką i dziennikarką.
Wszyscy zgodnie przyznali, że najchętniej czytają książki o zwierzętach, więc słuchali z wielkim zainteresowaniem barwnych, dowcipnych, czasem przejmujących opowieści o bohaterach książek Pani Gawryluk. Są nimi np. psy, koty, świstaki, świnki morskie, a ich historie, choć zdumiewające, często są prawdziwe.
Spotkanie było wyjątkowe także z tego względu, że autorka tłumaczy serię „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, a książki te biją rekordy popularności wśród najmłodszych czytelników.

mgr Elżbieta Turek, mgr Maria Głowacka, mgr Anna Klimczyk

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny dla szkoły podst. i gimnazjum

Z przyjemnością informujemy, że wyniki bardzo dobre i wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny otrzymali:
WYNIK BDB: Jakub Szurek kl.2, Adam Jarosz kl.3 SP, Samuel Juszkiewicz kl. 4, Mikołaj Boroń kl. 5, Aleksandra Niewitała kl.5,
WYRÓŻNIENIA: Michał Dworakowski, Zofia Bania i Julia Stachura z kl. 2
Magdalena Gumulska, Tomasz Mazur, Julia Żuk i Karol Krzynówek z klas 4,
Sebastian Góral,Szymon Woźny, Michał Koperek z klas 5
Jakub Morozas, Filip Kotarba,Wojciech Raczyński i Bartosz Kiełboń z klas 6
Alicja Malesa z kl. 7
Mariam Baghdasaryan i Paulina Boroń z klas 8
Krzysztof Sikorski z klasy 3 gimnazjum
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
                    Nauczyciele matematyki