Search

Podsumowanie zbiórki makulatury w roku szkolnym 2018/2019

Miejsce        Klasa        Ilość zebranych kg
1.                4c            2609
2.                6a           1634
3.                 0            1477
4.                6b            1342
5.                8a            1077
6.                2a             1075
7.                5c            1069
8.                8c             1034
9.                6c             973
10.              4d            835
11.              5a,2c       682
12.                5b            593
13.                1b            467
14.                3c            449
15.                7e            420
16.                4a             413
17.                1c             407
18.             2b,3b,7b    357
19.                5d             341
20.                3a             316
21.                8d             309
22.                4b             298
23.                1a             161
24.                1d              86          

25.                2d              26      

GIMNAZJUM
1.3a  641
2.3f  119
3.3b   58
4.3c   38