Search

Owoce w szkole

 HARMONOGRAM DOSTAW „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”  I semestr 2016/2017 patrz (plik PDF)

owoce w szkole

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem  jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Nasza szkoła już kolejny rok uczestniczy w tym programie, a owoce i warzywa są ze smakiem  „pałaszowane” przez dzieci, które często o nie pytają i domagają się ich. Oznacza to, iż „owocowa” akcja spełnia  swoje założenia.

W bieżącym roku szkolnym za realizację programu odpowiada p. mgr Katarzyna Etterle-Garbacik, mgr Małgorzata Perzanowska, mgr Magdalena Biesiadecka.