Search

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

6

 

                      KARTA  ROWEROWA

W Szkole Podstawowej nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 30 maja 2016 roku odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową dla uczniów klas piątych.

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 

Do egzaminu przystąpiło 74 uczniów.  Jazdę praktyczną zdało 74 uczniów i oni otrzymają Kartę Rowerową.

 Organizatorami i egzaminatorami egzaminu praktycznego na Kartę Rowerową byli Pan Jerzy Filipczuk - funkcjonariusz Straży Miejskiej i Pani Aleksandra Grabowska -  nauczyciel.

Wszystkim, którym udało się uzyskać wynik pozytywny serdecznie gratulujemy
i życzymy bezpiecznej jazdy!  

 

15 czerwca 2016 roku drużyna reprezentująca  SP nr 151 w składzie: 

Nina Bil kl. 5b

Zofia Marzec kl. 5b

Jan Jurkiewicz kl. 5c

Andrzej Zębala kl. 5b

zajęła III miejsce w XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Drużyna otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom oraz atrakcyjne upominki.     


Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego.

ciekawa stronka  - http://brd.edu.pl

 

          Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Szkoła to nie tylko miejsce nauki języka polskiego, matematyki czy przyrody. Szkoła to także miejsce, w którym uczniowie powinni nauczyć się bezpiecznego poruszania się po naszych ulicach i drogach. Wprawdzie o zasadach bezpiecznego poruszania się wiedzą już najmłodsi uczniowie, ale dopiero w klasie piątej mogą zdawać egzamin na kartę rowerową.
Dlatego do zajęć szkolnych wprowadzono zagadnienia wychowania komunikacyjnego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przysposobienie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, a także kierującego pojazdem. Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie V jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej.

ZAPAMIĘTAJ !
Zmiany w przepisach Ruchu Drogowego, które obowiązują od stycznia 2002r.
Osoba dorosła z dzieckiem - wspólna jazda.
- Osoby dorosłe mają prawo zabrać dziecko mające mniej niż 10 lat na wspólną jazdę rowerem.

- Należy pamiętać, iż opiekun dziecka może poruszać się wraz z dzieckiem po chodniku, jadąc powoli i ustępując miejsca pieszym.

- W przypadku braku chodnika można skorzystać z pobocza.

- Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości korzystania z chodnika i pobocza, można jechać jezdnią po jej lewej stronie (umożliwia to obserwację nadjeżdżających pojazdów, którym rowerzyści powinni ustąpić miejsca).

- Jazda powinna się odbywać jeden za drugim jak najbliżej krawędzi jezdni - osoba dorosła zaraz za dzieckiem, tak aby pozostawało ono pod jej kontrolą. W tym przypadku rowerzysta w rozumieniu przepisów staje się jednak pieszym.

- Warto przypomnieć, iż dopuszcza się przewożenie na rowerze dziecka w wieku do 7 lat pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku.

- Dodatkowe siodełka, posiadające atest zapewniają bezpieczną jazdę.


PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
1. Od 1 lipca 1998 roku sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego - w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.

2. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej stosuje się pomocniczy arkusz zaliczeń.

3.Od 1 lipca 1998 roku Dyrektor Szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom karty rowerowe.

4. Jeżeli uczeń, z różnych przyczyn, nie uzyskał karty rowerowej w klasie piątej, może o nią się starać w następnych latach.

(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:

Poniżej zamieszczam linki stron na których znajdziesz przykładowe testy pomocne w nauce lub utrwalaniu wiadomości.

Życzę powodzenia

Aleksandra Grabowska


Testy - znaki drogowe