Search

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

6

 

                      KARTA  ROWEROWA

 

21 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się egzamin sprawnościowy na kartę rowerową z umiejętności praktycznych z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Do egzaminu przystąpiło 117 uczniów.

Egzamin sprawnościowy został przeprowadzony pod nadzorem st. spec Jerzego Filipczuka i mł. spec Żanety Kurasz ze Straży Miejskiej w Krakowie oraz egzaminatora  A. Grabowskiej. Na boisku szkolnym zostało rozstawione miasteczko rowerowe z przeszkodami do pokonania przez uczniów. Kandydaci na rowerzystów z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przystąpili do egzaminu.

Gratulujemy uczniom, którzy pozytywnie pokonali przeszkody.

 

Rowerem bezpiecznie po Krakowie środa, 16 maja 2018 r.

Wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA zorganizowaliśmy kolejną edycję konkursu „Rowerem bezpiecznie po Krakowie”, którego celem było zwrócenie uwagi na bezpieczną jazdę rowerem.

Uczestnikami zawodów byli uczniowie sześciu szkół podstawowych. Jury oceniało ich umiejętności pod kątem przygotowania teoretycznego i praktycznego. Każdy z uczniów odpowiadał na pytania związane z ruchem drogowym oraz prezentował swój rowerowy kunszt, na specjalnie przygotowanym z tej okazji torze przeszkód.   

Konkurs wygrali trzej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 151. Na podium stanęli kolejno: Wojciech Wais, Wojciech Raczyński, Bartosz Kiełboń. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 151
  2. Szkoła Podstawowa nr 164
  3. Szkoła Podstawowa nr 133.

W ramach imprezy najmłodsi wzięli także udział w wykładzie na temat bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej oraz zwiedzili zajezdnię tramwajową Podgórze.

Na zakończenie zawodów przedstawiciele MPK oraz straży miejskiej wręczyli uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

                       

                                                                                 Gratulujemy!

Opiekun konkursu mgr A. Grabowska

 

15 czerwca 2016 roku drużyna reprezentująca  SP nr 151 w składzie: 

Nina Bil kl. 5b

Zofia Marzec kl. 5b

Jan Jurkiewicz kl. 5c

Andrzej Zębala kl. 5b

zajęła III miejsce w XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Drużyna otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom oraz atrakcyjne upominki.     


Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego.

ciekawa stronka  - http://brd.edu.pl

 

          Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Szkoła to nie tylko miejsce nauki języka polskiego, matematyki czy przyrody. Szkoła to także miejsce, w którym uczniowie powinni nauczyć się bezpiecznego poruszania się po naszych ulicach i drogach. Wprawdzie o zasadach bezpiecznego poruszania się wiedzą już najmłodsi uczniowie, ale dopiero w klasie piątej mogą zdawać egzamin na kartę rowerową.
Dlatego do zajęć szkolnych wprowadzono zagadnienia wychowania komunikacyjnego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przysposobienie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, a także kierującego pojazdem. Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie V jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej.

ZAPAMIĘTAJ !
Zmiany w przepisach Ruchu Drogowego, które obowiązują od stycznia 2002r.
Osoba dorosła z dzieckiem - wspólna jazda.
- Osoby dorosłe mają prawo zabrać dziecko mające mniej niż 10 lat na wspólną jazdę rowerem.

- Należy pamiętać, iż opiekun dziecka może poruszać się wraz z dzieckiem po chodniku, jadąc powoli i ustępując miejsca pieszym.

- W przypadku braku chodnika można skorzystać z pobocza.

- Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości korzystania z chodnika i pobocza, można jechać jezdnią po jej lewej stronie (umożliwia to obserwację nadjeżdżających pojazdów, którym rowerzyści powinni ustąpić miejsca).

- Jazda powinna się odbywać jeden za drugim jak najbliżej krawędzi jezdni - osoba dorosła zaraz za dzieckiem, tak aby pozostawało ono pod jej kontrolą. W tym przypadku rowerzysta w rozumieniu przepisów staje się jednak pieszym.

- Warto przypomnieć, iż dopuszcza się przewożenie na rowerze dziecka w wieku do 7 lat pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku.

- Dodatkowe siodełka, posiadające atest zapewniają bezpieczną jazdę.


PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
1. Od 1 lipca 1998 roku sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego - w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.

2. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej stosuje się pomocniczy arkusz zaliczeń.

3.Od 1 lipca 1998 roku Dyrektor Szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom karty rowerowe.

4. Jeżeli uczeń, z różnych przyczyn, nie uzyskał karty rowerowej w klasie piątej, może o nią się starać w następnych latach.

(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:

Poniżej zamieszczam linki stron na których znajdziesz przykładowe testy pomocne w nauce lub utrwalaniu wiadomości.

Życzę powodzenia

Aleksandra Grabowska


Testy - znaki drogowe