Search

Międzynarodowy Konkurs Programowania w języku "Baltie"

                                        baltie   Uczniu bądź twórczy!!!

 Konkurs "Baltie" to indywidualny międzynarodowy konkurs programowania w języku Baltie.

Udział w konkursie polegał na samodzielnym  rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w  środowiskuBaltie.

Konkurs prowadzony jest na  platformie  konkursowej Baltie. Organizatorami konkursu są:SGP Systems (Czechy).TIB(Czechy).TIB (Slowacja)

Ocena prac konkursowych dokonana zostanie przez oprogramowanie serwera platformy konkursowej.

Uczestnicy konkursu będą mieli wgląd do ocenionych swoich prac na platformie konkursowej. 

Ranking wojewódzki po etapie szkolnym wraz z listą zakwalifikowanych do etapu rejonowego opublikowany zostanie na platformie konkursowej .

.................................................................................................................................

Małopolskie Baltie 2017

Konkurs „Małopolskie Baltie 2017dla klas 4-6 odbył się  dnia 17 11.2016r. od 11.00 do 12.30

Do konkursu przystąpiło 25 uczniów

Ranking wojewódzki po etapie szkolnym wraz z listą zakwalifikowanych do etapu rejonowego opublikowany zostanie na platformie konkursowej w dniu 1 grudnia 2016 r.

Lista zawodników nomonowanych do etapu rejonowego

1. Anna Płaczek z kl. 6c

2. Jakub Bakalarski z kl. 6b

3. Szymon Giemzik z kl. 6d

                                          Serdecznie gratuluję.

                                    Opiekun konkursu: mgr Aleksandra Grabowska

Etap rejonowy odbędzie się 14.02.2017r.  - od godz. 11.00  do 12.30  (90 minut, off-line).

..............................................................................................................................

Małopolski Baltie 2016

Lista zawodników nomonowanych do etapu rejonowego

1. Mateusz Wąwoźny z klasy 6a

2. Radosław Kura z klasy 6b

Wszystkim uczestnikom konkursu, ich rodzicom  gratuluję wysokiego poziomu  umiejętności informatycznych.

Etap rejonowy odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. w ustalonych na platformie placówkach konkursowych.

Opiekun konkursu: mgr Aleksandra  Grabowska

.................................................................................................................................

 Baltie 2015 Uczniu bądź twórczy!

Lista zawodników nomonowanych do etapu rejonowego

1. Jan  Panek z klasy 6a

2. Bartłomiej Kura z klasy 6a

3. Michał Gackowski z klasy 6b

4. Jan Krzynówek z klasy 6c

 .................................................................................................................................

Małopolski Konkurs Informatyczny 2014 "Baltie"
Lista zawodników nominowanych do etapu rejonowego

1, Jakub Bąk kl. 6a
2. Mateusz Łysiak kl. 6a
3. Bartosz Obszański kl. 6a
4. Julia Szpiczakowska kl. 6b
5. Michał Gackowski kl. 5b


                                              Gratuluję !!!