Search

Prawo Szkolne

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151  w Krakowie 

 plik w formacie (PDF) - Statut obowiązujący od. 01.12.2018r.

 

Oświadczenie o zwolnieniu ucznia z zajęć  (plik PDF)

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z wycieczki  (plik PDF)

 

Oświadczenie o odbiorze dziecka z wycieczki  (plik PDF)

 

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie 

plik (PDF)

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151

plik (PDF)

 

Regulamin czytelni multimedialnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151

plik (PDF)

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
plik w formacie (PDF)

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia w Szkole  Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr 151 w Krakowie

 plik w formie (PDF)

 

Regulamin Rady Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr 151

plik w formie (PDF)

REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151
IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

plik w formie (PDF)

 

 Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole  Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr 151  

jest Pani mgr Monika Biłka.

Przyjmuje w segmencie sportowym w czwartki  od 12:45 do 13:30

oraz podczas każdej przerwy w swoich godzinach pracy.