Search

Ewaluacja wewnętrzna-raporty

 
 
rok szkolny 2017/2018
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  w roku szkolnym 2017/2018 (plik.PDF)
 
rok szkolny 2015/2016
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  w roku szkolnym 2015/2016 ( plik.PDF)
 
Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. (plik. PDF)
 
rok szkolny 2014/2015

Czym kierują się uczniowie i ich rodzice przy wyborze gimnazjum? (plik PDF)

 
rok szkolny 2013/2014
Działalność świetlicy szkolnej. (plik PDF)
 
rok szkolny 2012/2013
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności statutowej szkoły.  
Respektowane są normy społeczne. (plik PDF)
rok szkolny 2011/2012
Procesy zachodzące w szkole. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. (plik PDF)

rok szkolny 2010/2011
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice są partnerami szkoły. (plik PDF)