Search

Terminy zebrań z rodzicami

                 Rok szkolny 2018/2019

                 Szkoła Podstawowa nr 151 z Oddziałami Integracyjnymi

TERMINY ZEBRAŃ

KLASA 0 - GODZINA 17.00 (CZWARTEK)

KLASY 1 - 3 - GODZINA 17.30 (CZWARTEK)

20 IX,  10 I,   30 V

klasy 4 - 8 SP151  i Gim 23 - godzina 18.00 (wtorek)

18 IX,  08 I,    28 V   (Gim - 21 V)

 

GODZINA 18:30 — 19:30 (DYŻURY NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW)

 

TERMINY KONSULTACJI      

klasy I-III SP godz. 18.00 (czwartek):

29 XI,   28 III

klasy 4 - 8  SP151  i  Gim 23

27 XI,   26 III

 

Kiermasz bożonarodzeniowy - 13 grudnia

Święto ulicy Lipińskiego - 8 czerwca

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

2 listopada, 2 maja

w/w dni czynna jest świetlica

 

 Na  każde  zebranie    serdecznie  zapraszamy  wszystkich rodziców a na konsultacje według potrzeb.